woensdag 11 december 2013

Dé hamvraag
Stel dat, alles wat ons (als mens) overkomt, het gevolg zou zijn van zelfhypnose?

Dan liggen toch alle oplossingen voor persoonlijke én andere problemen, zó voor het grijpen en bevinden we ons, als we dat willen, in "één oogwenk" terug in het paradijs ... of toch niet?

In dezelfde lijn ligt deze oneliner van Nikolaj Berdjajev uit "Dialectique existentielle du divin et de l' humain" uit 1947, die ik gisteren las : "De mens heeft eerder psychosynthese nodig dan psychoanalyse".

En in die context wordt ook de frase van R. Bach in J.L. Seagull compleet duidelijk : "to fly as fast as thought, to anywhere that is, he said, begins by knowing that you have already arrived".

Denk dààr maar es over na.Of kijk, zoals ik gisteravond ook deed, eens naar deze "fillem"... *glimlacht*zondag 1 december 2013

Kinderspel

Ziezo, mijn bijdrage voor "Schetsen op de minuut" is sedert zaterdag gepost.
Je vindt haar terug op mijn Lanterfanterblog maar ook in een link onder de opdracht van deze week.
En kijk, wat me toevallig al varend op het web tegemoet dobberde?
Paper Boats

by Rabindranath Tagore

Day by day I float my paper boats 
one by one down the running stream.
In big black letters I write my name on them 
and the name of the village where I live.

I hope that someone in some strange land 
will find them and know who I am.
I load my little boats with shiuli flower from our garden, 
and hope that these blooms of the dawn 
will be carried safely to land in the night.

I launch my paper boats, 
look up into the sky and see the
little clouds setting their white bulging sails.
I know not what playmate of mine in the sky 
sends them down the air to race with my boats!

When night comes I bury my face in my arms 
and dream that my paper boats float 
on and on under the midnight stars.
The fairies of sleep are sailing in them, 
and the lading is their baskets full of dreams. 


maandag 25 november 2013

Hahaa! Daar ben je al ...


                 Ik zat op jou te wachten

Waarmee?!?


Gewoon even het tekenpotlood aanklikken.


vrijdag 22 november 2013

Nooit meer ?


O, zilte Noordzee, hoeveel van je zout zijn tranen uit Vlaanderen? 

Lees hier verder                                     

zaterdag 9 november 2013

In den beginne ...

BEZIELD BESTAANde mens is niet van stof alleen
en as al evenmin
natuurlijk zijn wij huid en been
met iets daar binnenin

een geest die, als het even kan
de vrijheid heeft van denken
en toch,  en toch
ligt verderop
nog steeds dat meer te wenken

want ‘t lichaam is al eens gevang
een geest laat zich soms sturen
daarom ook zijn we vaak zo bang
in nachtelijke uren

doch ergens diep daar binnenin
ligt stil een glans te gloren
wie kijken durft die kan het zien
we zijn haar niet verloren.

Het maakt geen mens tot wie hij wordt
maar laat hem weder keren
hij weet ervan en weet van niets
ach, woorden schieten hier tekort!
En kunnen daar niet deren

’t is ’t fijnste wat een mens bezit
door geen verst(e)(h)and te vangen
het lijkt wat op een kersenpit
maar ook wat op verlangen

het is geen sprankeling van god
maar eentje van het leven
die ieder mens en elk bestaan
in den beginne werd gegeven

al is ons lichaam dan een cel
en maalt de geest ons fijn
de ziel blijft steeds bij wie we zijn
onnoemlijk groots in ’t klein.


-DagEnDauw-

    woensdag 23 oktober 2013

Dichter bij de zoete kerselaar

Narcissus poeticus odoratus
Vanochtend bij het eerste zonnelicht

heb ik ze aan jouw voet geborgen

en omzichtig toegedekt

met een woord van hoop voor de dag van morgen,

onder de zomen van je afgeworpen gewaad.Met verwachtingsvolle vingers

woelend in de donkere grond -

ik kon haast voelen hoe jouw slaapogen naar me staarden-

tastte ik onderwijl naar de veilige spond

waar ze in alle rust nu aarden.Vanochtend bij het eerste zonnelicht

kwam ik jouw rust verstoren

maar erg vond je dat denk ik niet

want zacht meende ik gegiechel te horen

toen ik tussen je tenen die voorjaarsbolletjes heb geplant;

nu-dromen-de-ijdeltuitjes-van-een-lente-die-gaat-komen

door DagEnDauw


* De dichtersnarcisP.s. :Op een "dood moment", kan u steeds ingaan op mijn nieuwe uitdaging. ◄(klik om meer te lezen)zaterdag 19 oktober 2013

Een kleine vraag
"Een kleine vraag, ...mag ik?"
"Nu even niet, ik heb het druk, druk, druk."
"Jij misschien?" "Ik niet, ik niet, hij daar, zij daar."
"Wie? Ik? Welnee, vraag dat hieronder maar
                       (... of desnoods hierboven.)"

Is er geen God om in te geloven, dan toch een zot,
een schoppenboer of zwarte piet
die steeds wordt doorgeschoven
en niemand die wat ziet.

We onderhandelen nauwelijks met elkaar
voor alles is er de bemiddelaar.
Geen tijd om door te bomen,
laat de bemiddelaar maar komen.

Expertise van buitenaf.
Gaaf! Hij kwam en hij zag, wat is hij straf
                      (en strak in dat dure pak)
of zij heeft ook haar uitleg klaar;
het perfecte woordenspel, een handgebaar
afgewogen en wel.

De blinde verleidt de blinde
met de geur van gebakken lucht.
En met zijn uilenspiegel
brengt Tijl verstrooiing op onze dolle vlucht.

Leven kan maar zo simpel zijn.
Met het excuus "ik heb geen tijd"
ontglipt elk zijn verantwoordelijkheid.
Is dat niet om het uit te schreeuwen?
Dit zijn verdomd de bemiddeleeuwen.
Woord en beeld door DagEnDauw


donderdag 17 oktober 2013

Vandanna Shiva en "De Wet Van Zaden"
We zijn allemaal leden van de ‘aardefamilie’, een schakeltje  in het web van het leven. Maar nu claimen ondernemingen de rol van schepper. Ze verklaren dat zaad hun ‘uitvinding’ is en dus een gepatenteerde eigendom.
De Wet van de Zaden stelt de vrijheid van zaden centraal, de vrijheid van landbouwers en van burgers, in plaats van de onrechtmatige vrijheid van ondernemingen om de genetische weelde van onze planeet te claimen als hun eigendom en de vrijheden van burgers te criminaliseren. De vrijheid om zaden te bewaren en uit te wisselen is van vitaal belang in een periode die wordt getekend door diverse crisissen (biodiversiteit, water, voedsel, klimaat en economie) die allemaal deel uitmaken van één grote crisis: die van onze ethiek en onze waarden.


Dit document is gebaseerd op de input en discussies tijdens werkgroepen met prominente advocaten, wetenschappers en leden van de Internationale commissie over de toekomst van voedsel en landbouw. De gesprekken vonden plaats bij Navdanya International in februari 2013  in het Italiaanse Firenze. De tekst bevat latere wijzigingen door de werkgroep en zijn samengevoegd in dit document door een redactioneel team bestaande uit:
Vandana Shiva, Research Foundation for Technology, Science and Ecology/Navdanya, Caroline Lockhart, Navdanya International en Ruchi Shroff, Navdanya.

Hier volgt een excerpt. Het integrale document vindt u in het Engels op 


VOORWOORD

Vandana Shiva en de andere auteurs maken een analyse van de huidige situatie en ontwierpen met een groep experten "De Wet van de Zaden", gestoeld op de principes van biodiversiteit, democratie, bescherming van natuurlijke rijkdommen en het welzijn van toekomstige generaties.
Het huidige systeem van voedselproductie kan op lange termijn niet overeind blijven. Op de vraag hoe we de wereld kunnen voeden, biedt enkel kleinschalige landbouw volgens agro-ecologische methodes het antwoord.

Levende wezens maken zichzèlf. Alle levensvormen, waaronder ook planten en zaden zijn  evoluerende, autonome organismen die voor zichzelf instaan. Ze hebben een intrinsieke waarde en status. Nieuwe zaden worden niet uitgevonden door er gewoonweg een gen in te steken. Een toxisch gen zouden we in feite moeten beschouwen als een ‘verontreiniging’, niet als een ‘creatie’. Bovendien moeten ggo-zaden met toxische genen worden gereguleerd in het kader van de biologische veiligheid.

Wanneer zij die aan regels moeten worden onderworpen, zelf de wetten opstellen om de absolute macht en controle over zaden te krijgen, en dus over het leven zelf, en ze tegelijk elke ecologische en maatschappelijke verantwoordelijkheid van zich afschudden, hebben we niet alleen te maken met een voedsel- en landbouwcrisis, maar ook met een crisis van de democratie. Een bedreiging van het leven zelf...

De Wet van de Zaden spruit voort uit onze ecologische en democratische verantwoordelijkheid op lange termijn tegenover onze planeet en haar inwoners. We hopen hiermee een eerste zaadje te planten voor een nieuw paradigma op het vlak van zaad, voedsel en landbouw.
Net zoals het zaad is dit een werk in ontwikkeling.  U mag het aanpassen en in uw eigen context gebruiken. De toekomst ervan ligt in uw handen...

Zaden staan aan het begin van onze voedselketen en liggen aan de basis van onze beschaving. Daarom zou het logisch zijn dat ze democratisch beheerd worden en als gemeenschappelijk bezit worden beschouwd. In de huidige situatie is dat echter niet het geval. De positie van boeren en consumenten wordt ondermijnd en multinationals beheersen ons landbouwmodel, gericht op monoculturen.

De huidige wetgeving heeft dit model alleen maar aangemoedigd, en ook in de nabije toekomst lijkt daar weinig aan te veranderen. Onder het mom van productiviteit en voedselveiligheid wordt een beperkt aantal geregistreerde en gecertificeerde zaden toegelaten, wat nefast is voor de biodiversiteit en de gevoeligheid voor ziektes vergroot. Daardoor blijft de greep van de agro-­business en agrochemische sector op onze voedselproductie groeien. Daarnaast vinden veredeling en zogenaamde ‘veldtesten’ vaak plaats in landbouwkundige onderzoekscentra, onder ‘ideale’ of kunstmatige omstandigheden. Niet op het veld van landbouwers dus, waardoor kenmerken die eigenlijk gunstig voor hen zijn over het hoofd worden gezien.

De geplande zaadwetgeving die de Europese Commissie onlangs heeft goedgekeurd (6 mei 2013), blijft de noodzaak negeren om de diversiteit van onze landbouw te beschermen en te vergroten. Bovendien blijft deze wetgeving de belangen van de wereldwijde zaadsector en de bedrijven boven die van de landbouwers en kwekers stellen.We hopen dat dit document landbouwers en kwekers helpt om politici ertoe aan te zetten om hun rechten als ‘hoeders’ en producenten van het zaad te steunen. En dat het hen helpt om beleidsmakers ervan te overtuigen dat biodiversiteit centraal moet staan in elke zaadwetgeving, als ze de gevaren van de klimaatverandering en de voedselveiligheid willen aanpakken.

We hopen ook dat De Wet van de Zaden de integriteit en onafhankelijkheid van het weten-schappelijke onderzoek zal helpen te garanderen. En dat dit document wordt gebruikt om de biodiversiteit, de rechten van landbouwers en het gemeengoed te bevorderen. Maar net zo goed om de onderzoeken naar de diversiteit, kwaliteit en veerkracht van zaad naar een hoger niveau te tillen. Onderzoeken die oplossingen zoeken voor de ecologische, economische en voedselcrisis binnen de context van de klimaatverandering.

DE WET VAN DE ZADEN

DEEL 1
Behoud van biodiversiteit in de landbouw

Artikel 1
Globale diversiteitsdoelstelling
De wetgeving mag niet in strijd zijn met de globale doelstelling van het behoud en de verrijking van de diversiteit.

Artikel 2
Genetische erosie
De huidige uitholling van plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw (zowel onder soorten, binnen soorten als op het niveau van de variëteiten) moet een halt worden toegeroepen. Er moet actie worden ondernomen om de oorzaken van deze genetische erosie aan te pakken en uiteindelijk weg te werken.

Artikel 3
Plantgenetische rijkdommen als gemeengoed
Plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw moeten worden beschouwd als gemeengoed.

Artikel 4
Onderzoeken naar en inventarissen van plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw
Er moeten onderzoeken worden gedaan naar en inventarissen worden opgesteld van plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende relevante informatie en traditionele kennis.

Artikel 5
‘Ex situ’ behoud van plantgenetische rijkdommen
Openbare instellingen moeten genetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw in stand houden. Er moet voldoende aandacht gaan naar de correcte documentatie, classificatie, regeneratie en evaluatie.
Deze collecties moeten vrij toegankelijk zijn voor iedereen, op voorwaarde dat er geen intentie is om ze zich toe te eigenen.

Artikel 6
Behoud van plantgenetische rijkdommen op de boerderij
Behoud op de boerderij betekent het behoud van plantgenetische rijkdommen op het veld van de landbouwers; het behoud en gebruik van plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw op de boerderij moet worden aangemoedigd en ondersteund via bijvoorbeeld publiek gefinancierde programma’s.

Artikel 7
‘In situ’ behoud
In situ behoud van wilde gewasverwanten en wilde planten voor de voedselproductie moet worden gepromoot, ook in beschermde gebieden. Dit door bijvoorbeeld de inspanningen van inheemse en lokale gemeenschappen te ondersteunen.

Artikel 8
Geen beperkingen op het gebruik en de productie van plantgenetische rijkdommen door landbouwers.
Niets in de huidige wetgeving kan worden geïnterpreteerd als een beperking van het gebruik en de productie van plantgenetische rijkdommen door landbouwers op hun oorspronkelijke locatie.

DEEL 2
Gewasveredeling en zaadteelt

Artikel 9
Landbouwers als veredelaars
Landbouwers en lokale en kleine kwekers (vooral vrouwen) zijn al gedurende de hele geschiedenis van de landbouw plantenveredelaars en zaadtelers; Landbouwers kweken met het oog op diversiteit, kwaliteit en veerkracht, in plaats van volgens de DUS-criteria;

Artikel 10
Technologie en veredeling
Wetenschappelijke plantenveredeling moet resulteren in een grotere biodiversiteit, een bredere genetische basis bij gecultiveerde gewassen en de bescherming van traditionele variëteiten.

Artikel 11
Onderzoeksprogramma’s
In publieke onderzoeksprogramma’s moet de nadruk onder meer liggen op:
een inzicht krijgen in de kennis van de landbouwers over veredeling; een verbreding van de genetische basis van gewassen en een uitbreiding van de beschikbare genetische diversiteit; de promotie van lokale en lokaal aangepaste gewassen, variëteiten en weinig gebruikte soorten; de versterking van het vermogen om variëteiten te ontwikkelen die goed zijn aangepast aan concrete sociale, economische en ecologische omstandigheden, ook in marginale gebieden; de verbetering en het behoud van plantgenetische rijkdommen door intra- en interspecifieke variatie te maximaliseren ten voordele van de landbouwers, vooral diegenen die hun eigen variëteiten genereren en gebruikenen die volgens ecologische principes de bodem vruchtbaar houden en ziektes, plagen en onkruid bestrijden; de inzameling van kennis en informatie over weinig gebruikte gewassen en wilde verwanten van voedselgewassen.

Artikel 12
Bevordering van agro-ecologische,
participatieve en evolutionaire plantenveredelingsprogramma’s
Publieke plantenveredelingsprogramma’s moeten het milieu en de culturele context respecteren. Daarom moeten ze een beroep doen op agro-ecologische methodes, participatieve onderzoeksmethodes en participatief-evolutionaire veredelingsprogramma’s en er zelfs de voorkeur aan geven. Voor deze Wet van de Zaden worden deze termen als volgt gedefinieerd:
Agro-ecologische methodes1 zijn methodes die de ecologische wetenschap toepassen op het onderzoek naar en het ontwerp en beheer van duurzame agro-ecosystemen. Bij deze methodes worden zo weinig mogelijk agrochemicaliën en energie gebruikt. In de plaats daarvan vertrouwen ze op ecologische interacties en synergieën tussen biologische componenten, zodat mechanismen worden opgewekt die het systeem aanzetten de bodemvruchtbaarheid, productiviteit en gewasbescherming te verhogen; Participatieve plantenveredeling (PPB) verwijst naar een methodologie die landbouwers, wetenschappers, personeel, zaadproducenten, consumenten, verkopers, ngo’s enz. collectief betrekt bij de ontwikkeling van nieuwe gewasvariëteiten, zonder onderscheid op gendervlak; Participatief-evolutionaire veredeling is een methodologie waarbij een gewaspopulatie afkomstig van een hele reeks kruisingen of mengvormen, voor onbepaalde tijd wordt achtergelaten op verschillende locaties, zodat landbouwers voortdurend nieuwe, aangepaste variëteiten kunnen afleiden, evalueren en verder ontwikkelen.  

DEEL 3
Rechten van landbouwers

Artikel 13
Rechten van landbouwers
De rechten van landbouwers om vrij gewassen te kweken en te produceren en zaden te winnen, uit te wisselen, te verdelen of te verkopen moeten volledig worden erkend. Dit in overeenstemming met de vrijheid van handel volgens de nationale en internationale wetgeving, en in het bijzonder met
de Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act 2001 in India2;

►  artikel 9 over de rechten van landbouwers in het internationale verdrag over plantgenetische rijkdommen voor voedsel en de landbouw.

De rechten van landbouwers zullen in deze context worden geïnterpreteerd en volledig worden nageleefd en toegepast, zowel op nationaal als op internationaal niveau. De bijdragen van lokale gemeenschappen en de rechten van inheemse landbouwers erkennen, zoals bepaald in artikel 9 van het internationale verdrag, is ook mogelijk via systemen van collectieve eigendom van lokale variëteiten die de bevolking op regionaal en/of lokaal niveau toepast.3

Artikel 14
Recht op uitwisseling
De schenking of uitwisseling van zaden van om het even welke variëteit, of de commercialisering ervan, moet worden gestuurd door de principes van zaadsoevereiniteit.4  Landbouwers, zaadwinners en tuinders kunnen niet langer worden vervolgd of gestraft voor activiteiten rond de uitwisseling van zaden en planten die tot het openbare domein behoren.

Artikel 15
Geen administratieve lasten
Het gebruik van variëteiten en kweekmaterialen die behoren tot het openbare domein vereist geen registratie, kosten, traceerbaarheid, certificering of andere administratieve lasten van private noch publieke operatoren.
De uitdrukking ‘tot het openbare domein behoren’ betekent niet beschermd door om het even welk intellectueel eigendomsrecht.

Artikel 16
Etikettering
Voor zaden en kweekmaterialen die behoren tot het openbare domein en op de markt worden gebracht, volstaat het om de etiketteringsregels te volgen die de landbouwersgemeenschappen zelf hebben opgesteld over de naam, de eenvoudige botanische beschrijving, de kiemeigenschappen en de garantie dat de variëteiten gezond en zuiver zijn. De etiketten moeten duidelijk, waarheidsgetrouw en niet verwarrend zijn. Informele uitwisselingen vallen niet onder de etiketteringsregels.

Artikel 17
Verpakking
Zaden en kweekmaterialen die behoren tot het openbare domein, moeten niet voldoen aan een of andere verpakkingsregel, behalve die over de etikettering.

Artikel 18
Rechten van landbouwers als consumenten
Landbouwers hebben recht op veilig, betrouwbaar, betaalbaar en divers zaad. Bovendien hebben ze het recht om vrij planten uit te wisselen met andere landbouwers of kleine kwekers. Monopolies die landbouwers geen vrije keuze bieden, vormen een inbreuk op de rechten van landbouwers.5 Elke verkoop van zaden door bedrijven valt onder de regels over de biologische veiligheid.

DEEL 4
Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 19
Octrooien en traditionele veredeling
Voor alle planten die niet door transgenese worden ontwikkeld via genetische modificatie, vormen veredelingsprocessen ‘essentiële biologische processen voor de productie van planten’. Ze zijn dus niet octrooieerbaar.Producten die afgeleid zijn van traditionele plantenveredeling en alle traditionele plantenveredelingsmethodes zijn niet octrooieerbaar,evenmin als veredelingsmateriaal dat wordt gebruikt voor traditionele plantenveredeling.

Artikel 20
Methode van de volledige inhoud
Bij de vraag of uitvindingen en octrooiaanvragen in aanmerking komen voor uitsluiting onder de bepaling in artikel 20, moet de volledige inhoud van de specificatie van de octrooiaanvraag worden beoordeeld en niet alleen de claims. Technisch noodzakelijke stappen voor en na het proces en/of noodzakelijke producttoepassingen na het proces worden beschouwd als een onderdeel van de inhoud van de specificatie, ook al zijn deze niet expliciet opgenomen in de specificatie en/of de claims van een octrooiaanvraag.

Artikel 21
Onrechtmatige toe-eigening van traditionele kennis en genetische rijkdommen via een octrooi
De opzettelijke onrechtmatige toe-eigening van traditionele kennis en genetische rijkdommen via een octrooi of grove nalatigheid vormen een inbreuk op de openbare orde en moeten worden bestraft met de verwerping en/of herroeping van de octrooiaanvraag.

Artikel 22
Digitale bibliotheken met traditionele kennis en biologische rijkdommen
Digitale bibliotheken met traditionele kennis en biologische rijkdommen moeten worden gepromoot en opgericht in elk land waar deze kennis en rijkdommen zijn ontstaan. Deze digitale bibliotheken moeten publieke instellingen zijn en tot het openbare domein blijven behoren. De inhoud van deze digitale bibliotheken moet wettelijk bindend zijn voor de octrooiautoriteiten van alle landen. Deze autoriteiten moeten ze raadplegen als ze nieuwe uitvindingen beoordelen.

Artikel 23
Verzet tegen octrooiaanvragen door autoriteiten van het land van oorsprong
De autoriteiten die bevoegd zijn voor intellectuele eigendommen in de landen waar traditionele kennis en biologische rijkdommen zijn ontstaan, hebben het recht (ongeacht de rechten van andere rechtspersonen) om, zowel binnen als buiten hun respectieve landen van oorsprong, een gerechtelijke procedure te starten tegen onwettige octrooiaanvragen en onwettig toegekende octrooien op traditionele kennis en biologische rijkdommen.

Artikel 24
Plicht tot vrijgave van de bron van het biologisch materiaal
De bronnen van biologisch materiaal en traditionele kennis moeten uitdrukkelijk worden vermeld in octrooiaanvragen die zijn gebaseerd op of gebruik maken van dit materiaal. Zulke materiaalbronnen opzettelijk verbergen of vervalsen of grove nalatigheid houdt een inbreuk tegen de octrooiwetgeving in. Zo’n inbreuk moet worden bestraft met de volledige verwerping en/of herroeping van de octrooiaanvraag


Dit document overnemen? Doe gerust, graag zelfs!


De werkgroep voor De Wet van de Zaden bestond uit volgende personen:
Marcello Buiatti, professor genetica aan de universiteit van Firenze, voorzitter van het
interuniversitaire centrum voor filosofie en biologie ‘Res Viva’ La Sapienza in Rome, lid van de nationale milieuraad van Rome.Salvatore Ceccarelli, autoriteit en pionier op het vlak van participatieve plantenveredeling, CGIAR, landbouwkundige en gerstteler aan ICARDA
Syrië van 1984 tot 2011, professor emeritus in landbouwgenetica aan de universiteit van Perugia (Italië).
Fritz Dolder, advocaat, gespecialiseerd in octrooirecht sinds 1985, pleiter in vele zaken van EPO biopatenting (waaronder de zaak Neem en twee open zaken over broccoli en tomaten), professor intellectuele eigendom aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Basel (Zwitserland).
José T. Esquinas, expert in plantgenetische rijkdommen en voedselveiligheid, ervaren autoriteit in globale discussies over beleidslijnen en ethiek op het vlak van voedsel en landbouw, onderhandelaar bij het internationale verdrag over plantgenetische rijkdommen voor voedsel
en de landbouw.
Maria Grazia Mammuccini, directrice van ARSIA (het agentschap voor landbouw en onderzoek van de regio Toscane) van 1995 tot 2010, lid van de Georgofili Academy, Firenze, vicevoorzitter van Navdanya International (Italië).
Blanche Magarinos-Rey, advocaat, gespecialiseerd in milieu en stadsontwikkeling, advocaat in de zaak Kokopelli.
Giannozzo Pucci, uitgever/redacteur bij The Ecologist (Italië), stichtend lid van ASCI (de Italiaanse landbouwersvereniging ter bescherming van kleine landbouwers en ambachtslui), prominent milieudeskundige en vicevoorzitter van Navdanya International (Italië).
Vandana Shiva, oprichtster van de Research Foundation for Technology, Science and Ecology (India)
en van Navdanya (‘9 zaden’), doctor in de kwantumfysica, prominent milieudeskundige en voorvechtster van de rechten voor landbouwers.

Deze algemeen aanvaarde definitie is gebaseerd op: Altieri, M.A., 1995, Agroecology: The science of sustainable agriculture, tweede editie, Westview Press, Boulder, Colorado

2 Onder deze wet heeft een landbouwer het recht om de opbrengst van zijn velden, waaronder het zaad van een variëteit, te winnen, te gebruiken, opnieuw te zaaien, uit te wisselen, te delen of te verkopen zoals dat het geval was voor deze wet van kracht werd.

3 Zie de regionale wetgeving van Toscane, nr. 64 van 16 november 2004, ‘Bescherming en valorisatie van het erfgoed van lokale soorten en variëteiten van landbouwproducten, vee en bosbouwproducten’. 

Zaadsoevereiniteit in het kader van informele uitwisselingen betekent zelfbestuur door lokale gemeenschappen. Bij de commercialisering betekent zaadsoevereiniteit de erkenning bij wet van de soevereine rechten van landbouwers.

5 Bowman vs. Monsanto – In 2007 daagde Monsanto Vernon Bowman, een landbouwer uit Indiana, voor de rechtbank voor inbreuken op de octrooiwet. Bowman had zaden gewonnen en geplant die genetisch gemodificeerde Roundup Ready Technology van Monsanto bevatten, hoewel hij deze zaden had gekocht als onderdeel van een mix van niet-gedifferentieerde zaden; en OSGATA vs. Monsanto – De zaak Organic Seed Growers & Trade Association et al. vs. Monsanto werd op 29 maart 2011 ingediend bij een rechtbank in Manhattan, NY, in naam van 60 kleine landbouwers, zaadbedrijven en landbouworganisaties. Die vochten de octrooien van Monsanto op genetisch gemodificeerde zaden aan. Met deze belangrijke rechtszaak wilden ze ook juridische bescherming krijgen voor kleine landbouwers die, zonder dat ze er zelf schuld aan hadden, gecontamineerd hadden kunnen worden door gepatenteerde genetisch gemodificeerde zaden van Monsanto en beschuldigd hadden kunnen worden van inbreuken op de octrooiwetgeving (www.osgata.org).


dinsdag 15 oktober 2013

Ego Sum


(vervolg)      ° ° °     N  A  T  U  U  R  L  I  J  K       C  A  R  N  A  C     ° ° °


"Natuurlijk" in de betekenis van "nog behoorlijk rijk aan begroeiing", dat wel ... Nochtans in de betekenis van "vanzelfsprekend" is Carnac dat voor mij helemaal niet.
Als tiener had ik enkel weet van het Egyptische Karnak. Onvoorstelbaar dat daaraan in de geschiedenislessen wel heel wat aandacht werd besteed in tegenstelling tot het Bretoense Carnac waarvan ik toen nog nooit had gehoord. Tot op heden vraag ik me nog steeds af waaraan dat te wijten is? Nochtans zijn de restanten van prehistorische menselijke beschaving daar niet minder indrukwekkend. In Afrika is veel archeologisch onderzoek verricht, terwijl we hier nog steeds voor raadsels staan en ons eigen erfgoed verwaarlozen, zelfs vernielen of opofferen voor onduidelijke alternatieven. En ik heb het hier nu niet alleen over de megalieten. Soms kan ik me niet van de indruk ontdoen dat er mensen zijn die er zich voor schamen dat we een geschiedenis hebben. Hoe kunnen we ooit (evo)l(u)eren wanneer we het verleden niet oprecht in de ogen durven kijken?


Stel, er is geen verleden en toekomst
alleen NU ...E     G     O          S    U    M
Ik is oorsprong                       
bron van leven                       
 kiem tot ruimte open gebloeid                       
Ik is warmte en materie                       
waaruit denken is gegroeid                       

                       Ik kijkt met gesloten ogen
                       Ik luistert met oren dicht
                       Ik voelt zonder aan te raken
                       Ik is in zichzelf gericht

In mij dag en licht en leven                      
de macro-cosmos oneindig groot                      
de micro-cosmos oneindig nietig                      
in mij nacht duisternis en dood                      

                       ik is onaf
                       Ik is volmaaktheid
                       ik is werkelijkheid droom en wens
                       Ik slaapt ontwaakt sterft 
                       en wordt opnieuw geborenwant Ik is ik                    
en ik ben mens                    
° ° °


donderdag 10 oktober 2013

DAUW DAAGT UIT OM TE TEKENENBlindschetsen Op de Minuut


Omdat ik vind dat er best wat meer getekend mag worden, heb ik besloten jullie uit te dagen met iedere woensdag een ander onderwerp. En neen, we gaan niet zomaar tekenen, maar "een blindschets op de minuut" maken. Iedereen mag meedoen, zelfs al vind je dat je niet kàn tekenen. We doen het tenslotte vooral voor de lol en ga er maar gerust vanuit "oefening baart kunst".

Wil je meteen aan de slag?
Klik dan op onderstaande afbeelding voor de eerste opdracht.

Veel schetsplezier !
- Dauw -

dinsdag 17 september 2013

Breizh


Dauwmelijntje op zoek naar stenen ...

Het was een indrukwekkende belevenis om een dertigtal kilometers van Rennes, temidden van het platteland op een zonovergoten heuvel te Essé onder een groep oude eiken deze "Roche aux fées" te ontdekken. De eerste op onze reis en tevens één der grootste en best bewaarde dolmens van Bretagne waarvan de meesten ouder blijken te zijn dan de piramiden in Egypte. De betekenis ervan is nog steeds niet achterhaald en verschillende theorieën doen hierover  dan ook de ronde. Deze dateert van minstens vierduizend jaar voor Christus en telt 41 megalieten, sommige meer dan 40 ton zwaar.  De imposante stenen werden door de bouwers vanuit een steengroeve vijf kilometer verderop hierheen verplaatst.
Bijzonder fascinerend is wel, dat dit huzarenstuk van neolithische architectuur niet zomaar willekeurig werd neergezet, maar tijdens de winter-equinox met zijn vier opeenvolgende kamers van gezamenlijk 20 meter lengte, precies op één lijn ligt met de opkomende zon.

Soortgelijke megalithische bouwwerken werden niet alleen gevonden in Bretagne maar langs de kusten van heel West- Europa: bij ons in België en Nederland, in Ierland, Engeland, Portugal, Duitsland, Denemarken, de Westelijke Kaukasus en blijkbaar zelfs in Zuid-Korea ...

zondag 1 september 2013

Het is genoeg geweest...Ik had het kunnen weten : het was te mooi om waar te zijn. Meestal kies ik voor eenvoud en degelijkheid en laat ik me niet zo gauw verleiden door reclamebeloftes of een mooie verpakking, noch door producten die met allerlei, meestal overbodige, gesofisticeerde snufjes zijn uitgerust. Behalve dan die ene keer, toen ik bij het ontwerp van mijn blogpagina's voor de "dynamic views" ging. Toch zag het er bij aanvang nochtans allemaal erg stijlvol uit. Maaaarrrrr,

... Màààààànden heb ik me geërgerd aan die twee blogs, waarop ik mijn foto's en tekeningen publiceer. De ene keer veranderden de basiskleuren van de lay-out van zacht rood naar pikzwart, wat onopvallend de waarneming van mijn foto's en tekeningen beïnvloedde. Een volgende keer lukte het me niet om een voorbeeld te krijgen van mijn publicaties, zodat ik achteraf nog steeds allerlei zaken diende aan te passen wanneer de foto of tekening al gepubliceerd was. Vaak ook kon ik mijn eigen reactieruimte niet in, om te antwoorden op de berichtjes van mijn lezers, zodat uiteindelijk niemand nog reageerde ... Zelfs ving ik op dat mensen in bepaalde gevallen gewoon niet eens kónden reageren. Kortom het blogontwerp, dat door Blogger als "dynamic views" wordt aangeprezen en er aanvankelijk wel erg verleidelijk uitziet, is helemaal niet zo dynamisch als wordt voorgesteld. Integendeel het blokkeert voortdurend, zodat zelfs de "view" uiteindelijk niet langer bevredigd.

Daarom heb ik de voorbije dagen - en gelukkig werden het geen weken - trachten terug naar een eenvoudigere versie over te schakelen. Of dat kon wist ik bij aanvang van de werken nog niet, want ik had gemerkt dat sommige delen van die blogs elkaar overlapten, iets wat bij de huidige lay-out niet bestaat.
Ik heb uiteindelijk maar de koe bij de hoorns gevat en gedacht : ach, lukt het me niet om daar een aanvaardbare oplossing voor te bedenken, dan koppel ik toch gewoon twee nieuwe pagina's aan mijn Stek, en haak ik beide dwarsliggers er doodeenvoudig af. Maar het bleek niet nodig.

Jullie kunnen het resultaat al meteen gaan bekijken. Ik heb het heel bewust sober gehouden, zodat alle aandacht naar de foto's en tekeningen gaat en niet naar de vormgeving van het blog. Op twee dagen tijd kreeg ik uiteindelijk het hele zootje dan toch weer op zijn pootjes. Ik ben tevreden met het resultaat. Enneuh... wat denkt u ervan?


Een groet van "Dauw-met-niet-langer-de-handen-in-het-haar", klaar voor het nieuwe schooljaar.vrijdag 2 augustus 2013

TitanenstrijdVerwonde stervende elf,
al deels gekist in je pantserdracht
ingeblikt na jouw laatste vlucht
trok je stuiptrekkend door de nacht.

Mijn zachtheid bikkelhard
vond je tè mooi om dood te doen.
Ik liet jou achter in het gevecht,
want lafaards kennen geen fatsoen...

Uur na uur... na uur... na uur...
leverde jij een schijnbaar eindeloze strijd
 en flakkerde het vuur nog
van een Titaan tegen de Tijd...


DagEnDauwOm deze "bijzondere promenade" te voleindigen, klik op bovenstaande foto ...
donderdag 11 juli 2013

Hopa!

O ja, ook ik dacht als kind dat alles voor altijd zou blijven zoals het was, wanneer ik het maar stevig genoeg vasthield... Maar iedereen leert en zo begreep ik al gauw dat het er in werkelijkheid anders aan toegaat. Dat zij die durven loslaten - en telkens opnieuw recht staan wanneer de grond vanonder hun voeten wordt weggemaaid - om zonder twijfelen, met lege handen te herbeginnen, meestal de sterkste zijn. Houvast? Het zou me wat, dat is er niet. Nooit! Het is een illusie waarmee we onszelf  opzadelen en die ons vroeg of laat teleurstelt. 

"Als we maar hard genoeg werken zullen we gerespecteerd worden…" 
"Als we maar geld genoeg verdienen zullen we steeds iets te eten hebben…" 
"Als we maar een eigen huis kopen, zullen we nooit zonder beschutting zijn… "
"Als we maar kleren genoeg aanschaffen zullen we nooit naakt hoeven rond te lopen… "
"Als we maar de mensen rondom, aan ons binden, zullen ze ons nooit alleen laten…"
"Als we maar ... ".

We menen noden te kunnen lenigen door dingen te verwerven, te bezitten. Toch duurt het voor het leven slechts een vingerknip om ons alles weer afhandig te maken. Wie zich daarvan bewust is, houdt niet langer vast. Begeert ook niet meer en wordt een tevredener en vrijer mens.
Het is als vliegen op eigen krachten. Een vogeltje doet het gewoon. Mensen niet, die denken, … vaak en veel teveel. En toch, uiteindelijk staan we aan het eind allemaal zonder keuze en met lege handen voor die afgrond. 
Dwìngt het leven ons om hààr te laten gaan en tot dan leert ze ons keer op keer, dat degene die de moed ontbreekt om los te laten en uit het nest te springen, ook al kreeg hij duizend vleugels, nooit zal vliegen ...Vier daarom het leven elke dag!
Fijne vakantie!
maandag 1 juli 2013

Volgt u mij?

"What a single "look" can do ..."like to read more six-word-stories about 
"inspiration"?
Visit Marion on


(read my dutch version here)


...   Voor wie mijn taal verstaat zijn er hier nóg een handjevol    ...Kan u zich het beeld van een fietsend meisje voor de geest halen, met de wind in haar haren, dat over een smal zandweggetje rakelings langs de velden scheert? Zie je haar gaan, met geloken oogleden, genietend van de zon,  de malse regen of een koel zomerbriesje strelend langs haar vrolijke gelaat? Met haar ene hand aan het stuur, tracht ze ondertussen met het andere speels, de voorbijflitsende halmen te grijpen, om er de zaadjes af te ritsen die ze vervolgens verder fietsend, met beetjes naast zich in de graskant laat vallen. Ziet u haar?

Dat meisje ben ik, zó leef ik mijn leven, zó verspreid ik mijn eigen verhaal. Ik pluk sterrenstof uit de lucht, houd het even in mijn hand, geef er een eigen betekenis aan en zaai het vervolgens in de geesten van iedereen die het kan raken, zodat het verder zou kunnen groeien, wel duizend maal en nooit meer verloren gaat!

Daarom is mijn vraag, aan iedereen die bij anderen hun mosterd halen :
Vermeld jij altijd de naam van de fotograaf van dat ene mooie beeld, of de auteur onder diens gedichten of verhalen..?Met een knipoog van


- Dauw -


zaterdag 29 juni 2013

Ter nagedachtenis, Philippe Vandenberg (1952 - 2009)


Un homme, qui préparait la douleur de demain, aujourd’hui,
qu’ il eût peint ... Plus que parfait ! 
                                      Meer? Klik op de foto voor de video   
of bezoek http://www.philippevandenberg.be/about-the-artist   I.M. ( 29 juni 2009 )Ook het hart van een berg kan exploderen!
Dan noemt men hem vulkaan
Een mens verdwaald tussen sterren en stenen
en de wegwijzers van zijn bestaan.

Verloren, het noorden en jezelf…
Weerom een godenkind dat de wereld ontvliedt
Er was nog zoveel te doen en te vertellen.
zó vroeg dat je ons hier achterliet.

Zie mij staan, met stomheid geslagen,
de handen voor mijn schreeuwklare mond…
Maar met het besef: magma wordt gedoofd lava,
het vernietigt, maar schept vooral ook vruchtbare grond.


- DagEnDauw -

woensdag 26 juni 2013

De meester en de muisDe tijd van Het boek
is niet voorbij
glansrijk glijdt de muis 
over de kunstuitgave
en maakt zich meester van het werk.

Een schepper delft nooit 't onderspit.
"Van Eyck" is nu
"Van Ick",  grapt hij
en dubbelklikt.
Maar dood krijgt hij hem niet.

Op primitieven heeft de tijd geen vat.
Hun stof verdwijnt onder de mat.
't Lam Gods blikt virtuoos verrast 
een virtuele toekomst in, en denkt :
"Dit is pas het begin."

- DagEnDauw -