vrijdag 26 oktober 2012

Offerfeest

TussendoorArme schapen ...


Deze morgen vond ik in mijn brievenbus een - van deur tot deur rondgedeeld en naar ik hoop, vast wel goed bedoeld - bedankbriefje van een lokale politica, voor de steun bij de recente gemeenteraadsverkiezingen waarin me tevens en ik citeer, "een prettig offerfeest" werd toegewenst. 
Dat offerfeest vindt  dus vandaag plaats.


"Hoezo, offerfeest?" vraag ik me af. Aan wie was deze boodschap eigenlijk gericht? Ik vier helemaal geen offerfeest... Het voelt niet goed. Om te beginnen associeer ik offeren al helemaal niet met feesten, eerder met ingetogenheid. Voor zover ik me kan herinneren was elk offer dat ik tot nu toe bracht een persoonlijk gebeuren dat in alle stilte verliep. Misschien was ik daarbij wel hoopvol, maar zeker niet in een jubelstemming. 

Nu wou het toeval dat ik pas onlangs nog, beelden van de voorbereiding van dit "feest" zag.
Afschuwelijke beelden. En ik ben er helemaal niet de persoon naar, die te pas en te onpas opstaat om haar mening openbaar te verkondigen,  maar nu doe ik het toch eventjes wel.
Ik heb niets tegen geloof op zich, ik aanvaard het geloof van ieder mens, zolang zijn/haar daden die daaruit voortvloeien maar niet in strijd zijn met de algemeen aanvaarde basisregels in onze huidige samenleving. Maar dwing mij niet om te geloven in een god die aanzet tot doden - want dàt was toch de oorsprong van het feest dat hier gevierd wordt - dat kan ik niet, het druist in tegen mijn hele levenshouding. 

Stel je voor: een man die door "de almachtige" opgedragen wordt om zijn eigen kind te offeren als teken van geloof... Je zal als vrouw maar zo'n echtgenoot hebben, die kost wat kost door het ombrengen van zijn eigen kroost, wil bewijzen wat een gelovig man hij wel is, terwijl jij het (op rijpere leeftijd dan nog) vol van liefde in het zweet des aanschijns baarde. Bovendien allicht mèt een enorm risico voor je eigen leven. Kom nou.

Lees er het verhaal van Abraham en Sara maar eens op na, daar viel helemaal niets te vieren.
En wanneer ik de bovenstaande beelden bekijk, hier evenmin. Ze maken me misselijk. Waar dient al dat leed toe? Ik wil zo'n beelden eigenlijk niet zien ...  Maar toch plaats ik ze hier, omdat we voor om het even welke mishandeling, onze ogen gewoon niet mògen sluiten.
Hoe kunnen denkende wezens - en ik mag van een politica toch wel verwachten dat ze kan en wil nadenken -  dìt gebeuren associëren met iets "prettigs" vraag ik me af? 

Het hele ritueel gebeuren rond dit offerfeest is gewoonweg harteloos, toch?
Of denkt u daar anders over?


Zoniet : 15 opmerkingen:

 1. Buiten het feit wat er ook te vinden is van de slachtwijze (een pin, stoomstoot of welke andere manier zijn ook de leukste niet) We wensen ook haast iedereen een prettig kerstfeest zonder er over na te denken christelijk of niet en een gelukkig nieuwjaar terwijl er ook wat bevolkingsgroepen dit op een andere datum vieren...

  Zelfs een vrolijk pasen...
  Kerst en pasen worden gewenst voor met de meeste een kerstboom en paaseieren in ogenschouw en niet meer met waar het eigenlijk om ging. Het is een feestdag hoe je hem ook wel of niet wenst te vieren en of het op 'onze' kalender staat.

  Iemand een fijn offerfeest wensen staat net zo los van keeltjes doorsnijden.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Anna, je commentaar raakt kant noch wal.

   Ten eerste is de essentie van het "offerfeest" net het "keeltjes doorsnijden" (als dat niet essentieel was, zouden hele hopen moslims het wel nalaten, me dunkt).

   Ten tweede is de essentie van het Paasfeest, minstens voor wie zich bewust is van de oorsprong van dat feest én van de christelijke invulling ervan, wel degelijk die paaseieren (eieren stonden bij de heidenen voor nieuw leven, terwijl de opstanding van Christus voor krek hetzelfde staat). Idem voor die kerstboom trouwens (vandaar het sinds een aantal decennia terug opduiken van de kerstboomverbrandingen).

   Ten derde gaat het hier om een politica die bij iederéén, dus ook totale onbekenden en mensen die ze zelfs nooit ontmoet heeft, een briefje in de bus gaat steken om ze een "prettig offerfeest" te wensen. Niet om een politica die de mensen die ze kent/ontmoet een "prettig offerfeest" wenst zonder er bij na te denken of die mensen wel moslims zijn.

   Ten vierde stoort het mij - en da's dan een persoonlijke kwestie - absoluut niet als een christen (al dan niet belijdend) mij een prettig Kerstfeest of een vrolijk Pasen toewenst, maar zou ik het wél storend vinden als een moslim mij een prettig "offerfeest" zou toewensen. Niet alleen omdat het op barbaarse wijze om het leven brengen van dieren op geen enkele manier als "prettig" te omschrijven valt (en dat in tegenstelling tot chocolade-eieren en kerstboomversieringen die toch niet onprettig zijn), maar ook omdat er in de Bijbel niet staat dat heidenen als ik om het leven moeten gebracht worden, en dat in tegenstelling tot wat geldt voor de koran. Feesten van een godsdienst die het tot doel stelt aanhangers van een bepaalde andere "godsdienst" net zoals die schapen de keel over te snijden, kan ik onmogelijk als "prettig" bestempelen.

   Ten vijfde is geen enkele slachtwijze "leuk" (niemand beweert zoiets), maar het lijkt me toch duidelijk dat een slachtwijze die het lijden van een dier langer maakt dan strikt noodzakelijk om het te laten sterven, wel degelijk recht heeft op mijn afschuw. En op een wettelijk verbod.

   Ten slotte: als het je werkelijk koud laat hoe een "feestdag" concreet ingevuld wordt en of ie op "onze" kalender staat of niet, denk er dan even over na of je er ook zo weinig problemen zou mee hebben als iemand jou een vrolijke "Kill a nigger day" zou wensen of een prettige "Führergeburtstag". Wedden dat je daar minder "tolerant" tegenover zou staan ?

   Verwijderen
 2. "Feesten van een godsdienst die het tot doel stelt aanhangers van een bepaalde andere "godsdienst" net zoals die schapen de keel over te snijden, kan ik onmogelijk als "prettig" bestempelen."

  En jij zegt dat Anna, kant nog wal raakt...
  maar prettige offerfeest! of je het nou leuk vind of niet.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Reggie,

   Ik ben altijd in voor een goede discussie. Wees daarom vooral zo vrij te zeggen wát aan het door jou geciteerde zinnetje kant noch (niet "nog") wal raakt. Een oordeel dat in ieder geval onmogelijk gebaseerd kan zijn op je kennis van de koran, want daarin kan iedereen gewoon lezen wat de intenties van de "profeet" met heidenen (voor de duidelijkheid niét met aanhangers van de ééngod-godsdiensten, want die hebben "recht" op het dhimmistatuut)zijn: afmaken die hap.

   Ik zei overigens niét dat "Anna, kant nog wal raakt", ik zei dat haar commentaar kant noch wal raakt ...

   Geniet van Samhain (of je dat nu leuk vindt - met een "t", inderdaad - of niet),

   Björn

   Verwijderen
 3. Ik daag je uit die teksten in de Koran te tonen. Voor iemand die zo stellig beweringen doet moet dat niet al te moeilijk zijn lijkt mij.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In de veronderstelling, beste Reggie, dat het voor jou niet al te moeilijk is te lezen (iets wat je kennelijk nog niet met de koran gedaan hebt) een fijne selectie van soerah's:

  •2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.

  •4.91 Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij Hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven.

  •4.104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk.

  •5.33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet.

  •8.12 Toen uw Heer aan de engelen openbaarde: "Ik ben met u; versterkt de gelovigen. Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af."

  •9.5 Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.

  En ja, ik ken het trucje met de verschillende nummeringen, en ja, ik weet dat vertalingen zogezegd niet tellen, en ja, ik weet dat er nogal wat mensen denken dat de koran "maar" een boek is zoals de Bijbel, dus zogenaamd niet letterlijk te nemen (wat niet klopt, zie vers 1 van die koran). En nee, ik ben geen idioot die zomaar wat uit zijn nek kletst. Ik wéét waarover ik het heb.

  In afwachting van je ongetwijfeld weer héél boeiende wederwoord,

  Björn

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Bjorn,

  Als je weet waar je het over hebt dan weet je dus ook dat bovenstaande verzen niet compleet zijn geciteerd. Is dat het resultaat van je copy paste actie? Of heb je zelf de stukken uit de verzen verwijdert die niet in je straatje pasten?

  Vermoedelijk heb je het zo van een of ander al dan niet rechts extremistisch site afgehaald en hier geplakt. Zonder ook maar zelf even in de Koran zelf te kijken of de citaten klopten of volledig zijn.

  Jullie laten hierboven teksten weg en daarmee de context. Om een voorbeeld te geven pak 4.91. De gehele vers luidt als volgt:

  "Gij zult anderen vinden die veilig bij u willen zijn en bij hun eigen volk; telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee. Als zij zich derhalve niet op een afstand van u houden, noch u vrede aanbieden, noch hun handen terughouden, grijpt hen dan aan en doodt hen waar gij hen ook vindt. Tegen dezen hebben Wij u duidelijk gezag gegeven."

  Duidelijk staat hier hoe te handelen als je wordt aangevallen. Want:
  -telkens wanneer zij tot vijandigheid worden opgeroepen, doen zij blindelings mee
  -ALS ZIJ zich derhalve niet op een afstand van u houden
  -noch hun handen terughouden

  Voorbeeld 2. Vers 2.191 is ook niet compleet. Maar nog belangrijker vers 2.191 werd voorafgegaan door vers 2.190, namelijk:
  "En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, DIE TEGEN U STRIJDEN, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief."

  Sleutelwoord staat in hoofdletters. "Die tegen u strijden".

  En daarna komt 2.191 En doodt hen (de ongelovigen), waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden.

  Ook weer duidelijk een geval van zelfverdediging dus.

  En zo kan ik nog wel even doorgaan maar beter is als je voortaan zelf eerst de bron controleerd voordat je hier iets kopieerd en plakt. Anders praat je alleen maar anderen na.


  BeantwoordenVerwijderen
 6. Nog even de tekst die je bij 2.191 heb weggelaten:
  "...En bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, VOORDAT ZIJ U DAARIN BEVECHTEN. Maar INDIEN ZIJ U BEVECHTEN, bevecht hen dan - zo is de vergelding voor de ongelovigen."

  Ik begrijp heel goed waarom jullie die teksten weglaten...

  BeantwoordenVerwijderen
 7. 2.192:
  "Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol"

  2.193:
  "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. MAAR INDIEN ZIJ (MET STRIJDEN) OPHOUDEN, DAN IS ER GEEN VIJANDELIJKHEID MEER TOEGESTAAN, behalve tegen de onrechtvaardigen."

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Beste Reggie,

  1) Citaten zijn nóóit “compleet”. Als ik volledigheid nastreefde, dan zou ik hier net zo goed de hele koran kunnen “copy/pasten”.
  2) Je vroeg me, letterlijk “die teksten in de Koran te tonen” waaruit blijkt “wat de intenties van de ‘profeet’ met heidenen (voor de duidelijkheid niét met aanhangers van de ééngod-godsdiensten, want die hebben ‘recht’ op het dhimmistatuut)zijn”. Ik heb ook in jouw “context” geen enkel argument gevonden waaruit blijkt dat de intenties van de “profeet” anders waren.
  3) Je hebt ongetwijfeld – etiketten plakken op wie de islam niet lust, is kennelijk makkelijker dan kritisch zijn voor de islam - de gewoonte alles wat niet in jóuw straatje past weg te zetten als “rechts extremistisch”. Zet dan meteen ook maar de koran weg als “rechts extremistisch”, want die past minstens gedeeltelijk (onder andere in de citaten die ik hierboven meegaf) niet in dat straatje van je. En, tussen haakjes, “godsdienst is opium voor het volk” is géén uitspraak van een “rechts extremistisch” iemand …
  4) De koran staat al minstens vijftien jaar in mijn boekenkast en ik heb dat waanzinnige boekwerkje wel degelijk gelezen. Vermoedelijk heb je dat soort “argumenten” te geef voor iedereen die het niet met je eens is.
  5) Ik schrijf in eigen naam, niet in naam van één of andere groep. Sta me dus toe te zeggen dat dat “jullie” van jou (meerdere keren herhaald dan nog) nóg maar eens een voorbeeld is van je pro-islamitische vooringenomenheid. Of vind je jezelf indrukwekkender als je doet alsof je meerdere mensen ter gelijkertijd verveelt?
  6) Als je context dan tóch zo belangrijk vindt, vraag je dan misschien eens af waarom “anderen (…) veilig bij (…) [de moslims zouden] willen zijn”. Is het nooit bij je opgekomen dat dat enkel kan liggen aan een context waarin die anderen, als ze niét bij de moslims aansluiten (wat ze voor zover ik weet enkel kunnen doen door zich te bekeren), in onveiligheid verkeren? Dat het hier om mensen gaat die zich, onder de islamitische dreiging, veiligheidshalve bij de moslims aansluiten om zich, als ze de kans zien, weer bij hun eigen geloofsgenoten aan te sluiten? Als uit jouw eerste voorbeeld dus één ding blijkt, is het wel dit: “once you go muslim, you never go back”. En dat is geen kwestie van vrijwilligheid. Dat weten ook alle “afvalligen”.
  7) De islam beschouwt iedereen en alles dat niet islamitisch is als mensen “die tegen u strijden”. Dat is niet meer dan logisch voor mensen die één god aanbidden, de enige ware god volgens hen. Moslims zijn bovendien zo vrij zulks heel duidelijk te maken in hun opdeling van de wereld: “dar al islam” en “dar al harb”. Ik neem aan dat je ofwel de naïeveling speelt ofwel bewust liegt over de islam, maar ik zal dat “dar al harb” toch niet moeten vertalen, veronderstel ik?
  8) Als je de geschiedenis van de islamitische veroveringen en de honderden jaren durende reconquista ook maar enigszins zou kennen, zou je weten dat vers 2.192, die “zelfverdediging” van jou, door moslims als volgt wordt geïnterpreteerd: wat we eens onder de voet hebben gelopen, is voor altijd van ons, ook als we daar “uitgedreven” worden. Geen geval van “zelfverdediging” dus, maar van moorddadig vasthouden aan veroverde gebieden. Kan, gezien de ontstaansgeschiedenis van de islam, die vanaf het begin gedreven heeft op het gewelddadig veroveren van niet-islamitische plaatsen, ook niet anders.
  9) Het laatste door jou aangehaalde vers (2.193) is trouwens wel bijzonder veelzeggend: een keer “de godsdienst alleen voor Allah wordt”, dus niemand meer (een) andere god(en) aanbidt, dan mag de moordlust van de moslims ophouden. Ja, dat zal wel. Nog zo’n grap en ’t is weeral Pasen …
  10) En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar beter is als je voortaan zelf eerst de context controleert, voordat je de apologetiek van een ander kopieert en plakt. Anders verspil je alleen maar mijn tijd. Tijd die je zelf trouwens nuttiger zou kunnen gebruiken voor, bijvoorbeeld, lessen Nederlands.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Poeh poeh maarliefs tien punten die om de hete brij te draaien. Ook grappig om te zien dat als het niet op inhoud kan je maar over de vorm gaat praten. Voor iemand die niet in Nederland is geboren en getogen spreek ik uitstekend Nederlands. Waarschijnlijk veel beter dan de buitenlandse talen die je zelf machtig bent. Maar goed, als je het daar van moet hebben wil ik je die punt wel geven. Tenslotte moet je je superioriteits gevoelens ook blijven voeden. Wel een tip voor je als je zo'n opmerking maakt ...zorg dan in ieder geval voor dat je eigen artikelen geen taalfouten bevatten.

  Terug naar de inhoud. De essentie van het verhaal is dat "jullie" (jij + je bronnen) precies datgene uit de verzen weglaat waaruit blijkt dat het om zelfverdediging gaat of het hoe te handelen in een oorlogssituatie. Daaruit leid ik af dat de bron die je hebt gebruikt kwaadwillend een beeld probeert te schetsen van de moslims en/of de Islam (beeldvorming). Dat soort lijstjes heb ik al zo vaak zien voorbij komen waardoor ik bijna met zekerheid kan zeggen dat het van een rechts en ja in mijn ogen ook extremistische site af komt.

  Gezien dat je de bulletpoints mee heb gekopieerd komt het van een site af en niet rechtstreeks uit de Koran zelf. We kunnen er langer over op doorgaan maar makkelijker is als je de bron openbaard zodat we het zelf kunnen beoordelen. En niet vals spelen he Björn!...

  Beeldvorming Bjorn, dat is wat jullie hier bezigen. En ik blijf jullie zeggen want het is wel degelijk altijd dezelfde soort mensen die met dit soort lijstjes aan komen zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Beste Reggie,

  1) Wees vooral zo vrij me te vertellen wat die “hete brij” dan wel is, want voor zover ik zie beantwoord ik alleen wat jij geschreven hebt.
  2) Ik heb het in die tien punten welgeteld in één zinnetje over “vorm” gehad, het lijkt me dus dat jij degene bent die last hebt met inhoud.
  3) Ik heb nergens geoordeeld over jouw gesproken Nederlands, enkel over jouw geschreven Nederlands. En ja, ik vind verpakking óók belangrijk en niet-Nederlandstalig van oorsprong zijn géén excuus. Als ik dat wél een excuus vond, zou ik mezelf overigens moeten vrijstellen van fatsoenlijk Nederlands schrijven. Ik ben namelijk, zoals de meeste Vlamingen, niet in het Nederlands opgevoed thuis. Om het enigszins kort door de bocht te zeggen: Nederlands is de eerste vreemde taal die Vlamingen leren.
  4) Jij veroorlooft je wel, ook in de vorige reacties, steeds weer oordelen uit te spreken over mij – nu weer wat mijn kennis van vreemde talen betreft -, zonder wat voor basis dan ook te hebben om op te oordelen. Je bent dus, zoals ik al zei, een buitengewoon vooringenomen jongen. Tussen haakjes, ik schrijf, spreek en vertaal vrij vlot Engels, Frans en Duits.
  5) Jij verwijt mij “superioriteits gevoelens”, maar stelt je met je denigrerende opmerkingen wél telkens boven mij? Interessant is dat.
  6) Ik heb er geen probleem mee te erkennen dat ik af en toe een taalfout maak. Ik heb er daarentegen wél een probleem mee als mensen mij zoiets zeggen zonder te verduidelijken welke fouten ze ontdekt hebben. Ik maak er namelijk, in tegenstelling tot jou, geen tientallen op een paar lijntjes.
  7) Als ik citeer uit, pakweg, een werk van Erasmus, dan beschouw je mij en Erasmus als één geheel (wat jij dan “jullie” noemt)? Sterk, maar een heel sterk overdreven compliment. Ik kom namelijk niet eens aan de hielen van Erasmus. De enige bron waaruit ik overigens geciteerd heb is de koran. Zijn ik en de proleet dan “jullie” voor jou?
  8) Heb je eigenlijk wel gelezen wat ik geschreven heb over die “zelfverdediging (…) of het hoe te handelen in een oorlogssituatie”? Ik leid uit wat je schrijft – en waarin je daarop niet ingaat – namelijk af dat je “kwaadwillend een beeld probeert te schetsen van” mij en/of jouw “jullie”.
  9) En, tsja, als je me vraagt teksten uit de koran te citeren die bevestigen wat ik eerder stelde, dan grijp ik in de eerste plaats terug op de teksten die ik al van bij mijn eerste lezing van dat waanzinnige boek heb aangeduid. Ben ik een “rechts en ja in (…) [jouw] ogen ook extremistisch (…)” iemand omdat ik zo vrij ben niet over dat soort haatdragende zaken geen te lezen? Of gewoon omdat ik beschik over kritisch oordeelsvermogen? Zeg het maar.
  10) Die “bulletpoints” van jouw, dat is wat Blogger doet met koppeltekens, je weet wel, die dingen die mensen gebruiken om een opsomming neer te schrijven. En geloof het of niet: ik ben een mens en gebruik die dingen dus ook om een opsomming neer te schrijven. Maar, echt, sterk “argument” hoor, die “bulletpoints” van je …
  11) De bron die ik zou moeten “openbaren” is overigens – paukenslag, boem – de koran (zoals ik al geschreven heb). Vandaar de nummers van de soerah’s. Daar komt geen vals spelen bij kijken, je hebt zelf bevestigd dat al die zaken in de koran stonden. En niet vals spelen in je antwoord, hè, Reggie !
  12) Overigens bijzonder lollig dat je het intussen ook over “we” hebt. Mag ik vernemen wie zich, behalve jij, daarachter verschuilt ? Jij en “de moslims” misschien ? Of jij en de proleet (in welk geval hij natuurlijk een absolute tweezak is, want hij zat volgens jou ook al in mijn “jullie”) ?

  Soit, blijf vooral met dit soort “antwoorden” aan komen zetten, je amuseert me :-)

  Alvast bedankt,

  Björn

  BeantwoordenVerwijderen
 11. @Valsspeler, bovenstaande verzen heb je niet rechtstreeks uit de Koran gekopieerd en geplakt maar vanaf een of andere onderbuik website. punt.

  BeantwoordenVerwijderen
 12. "Mentez, mentez, il y en restera toujours quelque chose", beste Reggie ? En nee, ook dat heb ik niet "gekopieerd en geplakt (...) vanaf een of andere onderbuik website". Maar als het herhalen van je vooroordelen het enige "argument" is dat je nog rest, dan stel ik voor dat je wat zinnigers gaat doen met MIJN tijd.

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Voor alle duidelijkheid, ik voel me hier niet meteen persoonlijk aangesproken, zelfs niet door jou Anna, gezien ik niet tot de “bevolkingsgroep” behoor die jij “we” noemt en die volgens jou niet nadenkt of weet waarover hun feesten gaan. Ik weet dat namelijk wel en vind het ook belangrijk om dat te weten.
  Ik wens trouwens ook NIET iedereen een prettig kerstfeest, Nieuwjaar of Pasen, zeker geen mensen met wie ik persoonlijk niets te maken heb. Ik vier bovendien enkel feest wanneer ik het gevoel heb dat er iets te vieren valt.
  Voor mij is inhoud namelijk minstens zo belangrijk als verpakking… Toch wil ik nog even reageren.

  Waar ik het over had, is niet het slachten an sich, dat is in de meeste gevallen inderdaad een noodzakelijk kwaad, maar over het langzaam laten doodbloeden van onverdoofde dieren.
  Ieder kind ziet toch, dat wie tot dergelijke praktijken in staat is, lichtzinnig omgaat met leven èn dood?
  Niet iedereen is immers bij machte om met een mes de keel van een schaap door te “zagen” en te wachten tot het de geest geeft, wat voor theorieën daar ook aan verbonden zijn.
  Maar ik stel vast dat, op Björn na dan, jullie nauwelijks werden bewogen door het dierenleed dat vertoond wordt in het filmpje. En daar was het me bij het schrijven van dit bericht in essentie toch om te doen. De angst in de ogen van deze levende wezens doet jullie niks? Of is die ook maar “beeldvorming”?

  Wat ik me tenslotte nog afvraag is dit:

  Wie of wat eerbiedigen wij door onze ogen te sluiten voor dit (dieren)leed?
  En is die eerbied dan wel terecht?
  Hiermee had ik graag afgerond, met dank aan allen voor het bezoekje aan mijn blog.

  - Dauw -

  BeantwoordenVerwijderen

Lieve bezoeker,

Krabbel hier maar uw gedacht neer.
Ik kan altijd iets bijleren.

Alvast bedankt en nog een prettige dag gewenst.

- Dauw -